Økonomisk rådgivning

Bedriftsøkonomi er omfattende, derfor ønsker vi alltid å ha en tett dialog med våre kunder. Vi vet at du som kunde ønsker trygghet og forutsigbarhet. Dette imøtekommer vi med å lytte til dine behov for å finne de beste løsningene.

Vi er en samarbeidspartner som skaper merverdi for kundene gjennom å legge de riktige strategiene og finne de optimale verktøyene.

Vi hjelper deg med blant annet

  • vurdering ved kjøp av driftsmidler som firmabil
  • utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller
  • arkivering av bedriftens dokumenter og protokoller
  • hjelp til styrets beretning
  • rådgivning vedrørende interne rutiner
  • hjelp til vurderinger ved ansettelser
  • skatterådgivning