Uni Micro Lønn

Uni Micro Lønn brukes ved lønnskjøring og er en del av Uni Micro-pakken. Dette er et veldig oversiktlig lønnssystem som passer perfekt for både små og store selskaper.

Med Uni Micro Lønn kan vi håndtere alle varianter av oppgavepliktige utbetalinger, og det er full integrasjon mot Altinn for levering av A-meldinger. Satser overføres automatisk og det er enkelt å sette opp faste lønnsposter for ansatte for en rasjonell lønnsføring.

Les mer om Uni Micro Lønn →