Bedriftsetablering

Skal du etablere en bedrift? I så fall har du mange viktige og spennende valg fremfor deg!

Gode økonomiske valg er avgjørende for å skape en suksesshistorie. Vi er en god støttespiller som har lang erfaring innen rådgivning for bedrifter i etableringsfasen. Vår rådgivning vil gi deg en økonomisk trygghet i en svært viktig fase for din kommende bedrift.

Få en god start

Vi ønsker at du skal få en best mulig start på ditt jobbeventyr og hjelper deg blant annet med vurderinger rundt:

  • valg av selskapstype (legger føringer for skatt, pensjon, risiko)
  • hvordan oppstarten skal finansieres
  • hvor mye du bør låne
  • potensielle støtteordninger
  • utarbeidelse av økonomiske planer og budsjetter