Ansatte

Vi vet at økonomi er et omfattende og komplisert fagområde, spesielt om du er i oppstartfasen. Derfor er det viktig for oss å være en samarbeidspartner som spiller deg god.

Jarle Haukeland

Daglig leder/Statsautorisert regnskapsfører

Telefon: 414 53 643
E-post: jarle@paradisregnskap.no

Janniche Virkesdal

Statsautorisert regnskapsfører

Telefon: 974 24 024
E-post: janniche@paradisregnskap.no

David Edelhaug

Regnskapsfører

Telefon: 974 69 366
E-post: david@paradisregnskap.no

Kari Haugland Henriksen

Regnskapsfører

Telefon: 907 77 020
E-post: kari@paradisregnskap.no

Bjørn Herfindal

Statsautorisert regnskapsfører

Telefon: 901 31 289
E-post: bjorn@paradisregnskap.no

Anne Kristine Skage

Regnskapsfører

Telefon: 974 26 315
E-post: annekristine@paradisregnskap.no

Irina Brosvik

Statsautorisert regnskapsfører

Telefon: 907 91 430
E-post: irina@paradisregnskap.no 

Jan Martin Elvebakken

Statsautorisert regnskapsfører

Telefon: 974 09 407
E-post: jan@paradisregnskap.no

Hildegunn Neteland

Statsautorisert regnskapsfører

Telefon: 974 72 224
E-post: hildegunn@paradisregnskap.no

Tone Tønnevold

Autorisert regnskapsfører

Telefon: 974 26 003
E-post: tone@paradisregnskap.no

Mariann Lyngstad

Statsautorisert regnskapsfører

Telefon: 907 04 609
E-post: mariann@paradisregnskap.no