Total Årsoppgjør

Total Årsoppgjør benyttes til utarbeidelse av årsregnskap og skatteskjema. Dette er et effektivt verktøy med en logisk oppbygning, noe som gjør det lett og rasjonelt å jobbe med.

Fordeler:

  • Integrert brukerstøtte
  • Skatteskjema
  • Integrert skatteprogram
  • Forhåndsviser rapporter
  • Automatiske oppdateringer
  • Støtter alle selskapsformer
  • Effektivt notesenter for AS

Les mer om Total Årsoppgjør →