Ferielukking

Kontoret er stengt fra 18/7 til 31/7 grunnet avvikling av ferie.

Les mer

Årsoppgjøret 2021

Det nærmer seg fort nytt årsoppgjør, og 31/12 er i den forbindelse en viktig dato. Vi trenger som vanlig varelager og andre beholdninger pr 31/12, videre at alle tenker gjennom uttak til privat eller annet som er relevant for årsoppgjøret.
 
 

Les mer

koronatider

Håper våre kunder har det bra i disse tider, og at de fleste kan holde i gang sin virksomhet. De som må stoppe sin aktivitet får forhåpentligvis nytte av tiltakene som settes inn.
Ta kontakt dersom vi skal hjelpe til med noe i denne forbindelsen, vi forsøker å holde oss fortløpende oppdatert om nye tiltak og hvordan de skal praktiseres. Ellers har vi folk på kontoret. Døren er for tiden låst , men bank på eller ring så åpner vi og tar i mot dere.

Les mer

GDPR – Databehandleravtaler

Vi går gjennom alle våre oppdragsavtaler og sender ut endringer og nødvendige tilleggsavtaler nå i høst. I den forbindelse vil alle våre kunder få tilsendt databehandleravtale, som er ihht den nye EU forordningen som ble gjeldende fra i sommer og annen norsk lovgivning på området.
 
 
 

Les mer

Nye regler om kassasystem fra 2019

Fra 1/1-19 skal alle kassaapparat være godkjent ihht nye regler i kassasystemloven med tilhørende forskrift. Dersom noen er usikker på om eget system innfrir kravene anbefales å ta kontakt med leverandøren og sjekke. På skatteetaten.no ligger liste over godkjente systemer. Dette er viktig å få i orden, det vil mest sannsynlig bli kontroller i 2019.

Les mer