Årsoppgjøret 2022

Nye skattemeldinger for personer og personlige næringsdrivende for 2022. Disse egner seg dårlig som utskrifter, vi oppfordrer derfor alle til å sjekke innsendte skattemeldinger på www.skatteetaten.no , også de som vi har sendt inn. Kontroller som vanlig alle tall som ikke har med regnskapet å gjøre, det er i utgangspunktet bare inntekter og formue fra næringsvirksomhet vi kontrollerer.